09/05/2018, 10:38

Giải bài 4 trang 46 sgk Đại số 11

Chương 2: Tổ hợp - xác suất Bài 1: Quy tắc đếm Bài 4 (trang 46 SGK Đại số 11): Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây? Lời giải: - Có 3 ...

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 4 (trang 46 SGK Đại số 11): Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?

Lời giải:

- Có 3 kiểu mặt đồng hồ nên có 3 cách chọn.

- Có 4 kiểu dây nên có 4 cách chọn.

Vậy số cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây là:

3.4 = 12 cách.

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 1 Chương 2

0