09/05/2018, 10:38

Giải bài 10 trang 41 sgk Hình học 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Ôn tập chương 1 Bài 10 (trang 41 SGK Hình học 11): Phương trình 2tanx – 2cox – 3 = 0 có số nghiệm thuộc khoảng(-π/2 ; π) là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Lời giải: 2tanx – 2cotx – 3 = ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Ôn tập chương 1

Bài 10 (trang 41 SGK Hình học 11): Phương trình 2tanx – 2cox – 3 = 0 có số nghiệm thuộc khoảng(-π/2 ; π) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

2tanx – 2cotx – 3 = 0 (1)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Chọn đáp án C.

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài ôn tập chương 1

0