12/01/2018, 17:40

Luyện tập bài Cụm động từ trang 147 SGK Văn 6

Luyện tập bài Cụm động từ trang 147 SGK Văn 6 Bài 1: Tìm các cụm động từ trong các câu văn ở bài tập 1 SGK rồi chép các cụm động từ đó vào mô hình cụm động từ. ...

Luyện tập bài Cụm động từ trang 147 SGK Văn 6

Bài 1: Tìm các cụm động từ trong các câu văn ở bài tập 1 SGK rồi chép các cụm động từ đó vào mô hình cụm động từ.

Bài 1: Tìm các cụm động từ trong các câu văn ở bài tập 1 SGK rồi chép các cụm động từ đó vào mô hình cụm động từ.

Trả lời:

*  Các cụm động từ:

a)   còn đang đùa nghịch ở sau nhà

b)   - yêu thương Mị Nương hết mực

-  muôn kén cho con một người chồng thật xứng đáng

c)  - đành tìm cách giữ sứ thần ở công quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ

-  có thì giờ đi hỏi em bé thông minh nọ

-  đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ

* Đưa các cụm động từ vào mô hình cụm dộng từ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

còn đang

đùa nghịch

ở sau nhà

yêu thương

MỊ Nương hết mực

muốn

kén

cho con một người chồng thật xứng đáng

đành

tìm cách giữ

sứ thần ở lai..

thì giờ đi hỏi em bé thông minh nọ

đi

hỏi ý kiến em bé thông minh nọ

Bài 2: Đọc đoạn văn trong bài tập 3 SGK - tr.149 và thực hiện yêu cầu bên dưới: Nêu ý nghĩa của các phụ ngữ được in đậm trong đoạn văn. Việc dùng các phụ ngữ này trước động từ miêu tả hành động của người cha và viên quan nói lên điều gì về trí thông minh của chú bé trong truyện Em bé thông minh.

Trả lời:

-    Phụ ngữ chưa đứng trước các động -từ: biết, trả lời mang ý nghĩa phủ định tương đối Phụ ngữ không đứng trước các động từ: biết, đáp mang ý nghĩa phủ định tuyệt đối. Cả hai phụ ngữ đều cho thấy sự thông minh, nhanh trí của em bé: cha chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì con đã lại một câu mà viên quan cũng không thể trả lời được.

0