12/01/2018, 17:40

Soạn bài Chỉ từ trang 136 SGK Văn 6

Soạn bài Chỉ từ trang 136 SGK Văn 6 Câu 1: Đọc đoạn văn trong mục 1, SGK - tr.137 (trích trong Em bé thông minh) và cho biết: ...

Soạn bài Chỉ từ trang 136 SGK Văn 6

Câu 1: Đọc đoạn văn trong mục 1, SGK - tr.137 (trích trong Em bé thông minh) và cho biết:

Câu 1: Đọc đoạn văn trong mục 1, SGK - tr.137 (trích trong Em bé thông minh) và cho biết:

Những từ in đậm trong các câu văn bổ sung ý nghĩa cho từ nào?

Trả lời:

Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho các từ:

-   Nọ: Ông vua

-  Ay: Viên quan

-  Kia: Làng

-  Nọ: Cha con nhà.

Câu 2: So sánh các từ và cụm từ sau đây, từ đó rút ra ý nghĩa của những từ được in đậm.

-  ông vua / ông vua nọ

-  viên quan / viên quan ấy

-  làng / làng kia

-   nhà / nhà nọ Trả lời:

Nghĩa của các từ ông vua ấy, viên quan ấy, làng kia, nhà nọ đã được cụ thể hoá, được xác định một cách rõ ràng trong không gian. Trong khi đó các từ ngữ ông vua, viên quan, làng, nhà còn thiếu tính xác định.

Câu 3: Nghĩa của các từ ấy, nọ trong những câu sau có điểm nào giông và điểm khác với các trường hợp đã phân tích.

Hồi ấy, ở Thanh Hoá có một người đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ.

Trả lời:

So sánh các từ ấy (hồi ấy), nọ (đêm nọ) với các từ đã phân tích ở trên, ta thấy:

-  Giống nhau:

Cùng xác định vị trí của sự vật.

-  Khác nhau:

+ Các từ: viên quan ấy, nhà nọ -> định vị sự vật trong không gian.

+ các từ hồi ấy, đêm nọ -> định vị sự vật về thời gian.

Câu 4: các chỉ từ nọ, kia, ấy đảm nhiệm chức vụ gì?

Trả lời:

Các chỉ từ nọ, kia, ấy... làm nhiệm vụ phụ ngữ sau của cụm danh từ, cùng với danh từ và phụ ngữ trước lập thành một cụm danh từ: viên quan ấy, một cánh đồng làng kia, hai cha con nhà nọ.

Câu 5: Tìm chỉ từ trong những câu dưới đây. Xác định chức vụ của chúng trong câu.

a)    Cuộc chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hi sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Đó là một điều chắc chắn.

bì Từ dấy, nước ta chăm nghề trồng trọt chăn nuôi và có tục ngày Tết làm bánh chưng, bánh giày.

Trả lời:

Chỉ từ trong mồi câu và chức vụ của chúng:

a)   Đó: làm chủ ngữ

b)   Đấy: làm trạng ngữ

0