12/01/2018, 17:40

Soạn bài: Câu đặc biệt trang 27 SGK Ngữ văn 7

Soạn bài: Câu đặc biệt trang 27 SGK Ngữ văn 7 Tìm câu đặc biệt và câu rút gọn trong các ví dụ. ...

Soạn bài: Câu đặc biệt trang 27 SGK Ngữ văn 7

Tìm câu đặc biệt và câu rút gọn trong các ví dụ.

THẾ NÀO LÀ CÂU ĐẶC BIỆT?

Câu: “Ôi, em Thủy" là ở lựa chọn c. 

TÁC DỤNG CỦA CÂU ĐẶC BIỆT 

Các câu ờ trong bảng

(1) Một đêm mùa xuân: Xác định thời gian nơi chốn.

(2)Tiếng reo. Tiếng vồ tay: Liệt kê, thông háo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

(3) Trời ơi! Bộc lộ cảm xúc.

(4) - Sơn! Em Sơn! Sơn ơi!

- Chị An ơi!: Gọi đáp

LUYỆN TẬP

1. Tìm câu đặc biệt và câu rút gọn trong các ví dụ.

a) Không có câu đặc biệt:

- Câu rút gọn:

+ “Có khi được trưng bày... trong hòm”

+ “Nghĩa là phải ra sức giải thích... kháng chiến "

b)  - Câu đặc biệt: “Ba giây...Bốn giây.. Năm giâyy... Lâu quá!”

- Không có câu rút gọn.

c)  - Câu đặc biệt: “Lá ơi'”

- Câu rút gọn: “[...] - Hãy kế chuyện cuộc dời của bạn cho tôi nghe đi!”

- "Bình thường  lắm, chẳng có gì đáng kể đâu".

2. Các câu đặc biệt ở bài tập 1có tác dụng:

- Xác định thời gian.

- Bộc lộ cảm xúc

- Gọi đáp.

Không nhớ vào một buổi súng nào được bà ngoại cho ra đồng nhặt cỏ cùng tới dì tôi nhưng đó là lần tôi ngạc nhiên quá đỗi. Bước chân ngắn của thằng bé là tôi cứ líu ríu níu váy bù để lên cho được con đê cao. Lần đầu tiên tôi đứng trên đê làng. Cả một cánh đồng bát ngát trải dài những lượn sóng xanh rập rờn đến  những dãy núi xu vời. Những cánh cò đang lả cánh như những con diều trắng chấp chới bay về phía mặt trời. Phương Đông sáng hồng lên, những  đám mây ngũ sắc cho tôi một ân tượng thần tiên. Ôi, con đê làng! Một buổi bình minh. Vâng, một bình minh mãi mãi cho tôi nhớ về quê hương dù nay tôi đã ở chân trời góc bể.

0