12/01/2018, 17:40

Luyện tập bài Động từ trang 145 SGK Văn 6

Luyện tập bài Động từ trang 145 SGK Văn 6 Bài 2: Đọc truyện vui Thói quen dùng từ trong SGK- tr.147 và cho biết câu chuyện buồn cười ở chỗ nào? ...

Luyện tập bài Động từ trang 145 SGK Văn 6

Bài 2: Đọc truyện vui Thói quen dùng từ trong SGK- tr.147 và cho biết câu chuyện buồn cười ở chỗ nào?

Bài 1: Tìm động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới. Cho biết những động từ ấy thuộc những loại nào.

Trả lời:

*     Các động từ: có, khoe, may, đem ra, mặc, đứng, hóng, đợi, có, đi, khen, thấy, hỏi, tức, tức tối, chạy, giơ, bảo, mặc.

*  Phân loại:

-  Động từ chỉ tình thái: mặc, có, may, mặc, khen, thấy, bảo, giơ.

-  Động từ chỉ hành động, trạng thái: tức, tức tối, chạy, đứng, khen, đợi.

Bài 2: Đọc truyện vui Thói quen dùng từ trong SGK- tr.147 và cho biết câu chuyện buồn cười ở chỗ nào?

Trả lời:

-   Trong truyện, người kể đã tạo ra sự đôi lập về nghĩa giữa hai động từ

đưa và cầm.

-  Truyện buồn cười ở chỗ từ sự đối lập này có thể thấy rõ hơn sự tham lam, keo kiệt của anh nhà giàu.

0