13/01/2018, 15:35

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 113

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 113 Bài 1 (trang 113 SGK Toán 5): Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có: a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m. b) Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm. Lời ...

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 113


Bài 1 (trang 113 SGK Toán 5): Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m.

b) Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm.

Lời giải:

a) Diện tích xung quanh là:

(2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích toàn phần là:

3,6 + (2,5 x 1,1) x 2= 9,1 (m2)

b) 3 m= 30 dm

Diện tích xung quanh là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích toàn phần là:

810 + (30 x 15) x 2= 1710 (dm2)

Đáp số:

a) 3,6m2 và 9,1 m2

b)810 dm2 và 1710 dm2

Bài 2 (trang 113 SGK Toán 5): Viết số đo thích hợp vào ô trống:

 

Lời giải:

Tính ra nháp rồi điền kết quả vào bảng. Chẳng hạn ở cột (2):

 

Riêng với cột (3) thì hình hộp chữ nhật ở đây có ba kích thước bằng nhau nên chính là hình lập phương.

Đáp số:

Bài 3 (trang 114 SGK Toán 5): Một hình lập phương có cạnh 4 cm. Nếu cạnh hình lập phương tăng gấp 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó tăng gấp bao nhiêu lần? tại sao?

Lời giải:

Cạnh của hình lập phương mới dài:

4 x 3 =12 (cm)

Diện tích một mặt của hình lập phương mới là:

12 x 12 = 144 (cm2)

Diện tích một mặt của hình lập phương lúc đầu là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích một mặt của hình lập phương mới so với diện tích một mặt của hình lập phương lúc đầu thì gấp:

144: 16 = 9 (lần)

Vậy diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ tăng gấp 9 lần.

Đáp số: 9 lần

Nói thêm: còn có thể giải như sau:

Hình vẽ bên cho thấy: nếu cạnh của hình vuông tăng gấp 3 lần thì diện tích hình vuông tăng gấp:

3 x 3 = 9 lần

Vậy nếu cạnh hình lập phương tăng gấp 3 lần diện tích một mặt của hình lập phương sẽ tăng gấp 9 lần. Suy ra diện tích 4 (6) mặt của hình lập phương cũng tăng gấp 9 lần. Vậy diện tích xung quanh (toàn phần) của nó cũng tăng gấp 9 lần.

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 40
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 128
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 44 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 137
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 123
  • Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 11 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 169
0