13/01/2018, 15:35

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 123

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 123 Bài 1 (trang 123 SGK Toán 5) Luyện tập chung: Một hình lập phương có cạnh dài 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Lời giải: Diện tích một mặt của hình lập phương là: ...

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 123


Bài 1 (trang 123 SGK Toán 5) Luyện tập chung: Một hình lập phương có cạnh dài 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

Lời giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

2,5 x 2,5 = 6,25 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

6,25 x 6 = 37,5 (cm2)

Thể tích của hình lập phương là:

2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625 (cm3)

Đáp số: 6,25cm2; 37,5cm2; 15,625cm3

Bài 2 (trang 123 SGK Toán 5) Luyện tập chung: Viết số thích hợp vào ô trống:

 

Lời giải:

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 5) Luyện tập chung: Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình bên, người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4cm. Tính thể tích phần gỗ còn lại.

Lời giải:

Thể tích khối gỗ lúc đầu là:

9 x 6 x 5 = 270 (cm3)

Thể tích phần cắt đi là:

4 x 4 x 4= 64 (cm3)

Thể tích phần gỗ còn lại là:

270 – 64 = 206 (cm3)

Đáp số: 206cm3

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 113
  • Giải Toán lớp 7 Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (g.c.g)
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 180 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 137
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 40
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 128
  • Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
0