13/01/2018, 15:35

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo Bài 24 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2) : Vẽ góc xBy có số đo bằng 45 o . Hướng dẫn: Vẽ tia Bz, sau đó trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Bx vẽ tia By sao cho góc xBy = 45 o . Lời giải: – Vẽ hình: – Cách ...

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo


Bài 24 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc xBy có số đo bằng 45o.

Hướng dẫn: Vẽ tia Bz, sau đó trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Bx vẽ tia By sao cho góc xBy = 45o.

Lời giải:

– Vẽ hình:

– Cách vẽ:

   + Vẽ tia Bx;

   + Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc B của tia Bx và tia Bx đi qua vạch 0o.

   + Vẽ tia By đi qua vạch 45o của thước. Ta vẽ được góc xBy = 45o

Bài 25 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc IKM có số đo bằng 135o.

Lời giải:

– Vẽ hình:

 

– Cách vẽ:

   + Vẽ tia KI.

   + Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc K của tia KI và tia KI đi qua vạch 0o.

   + Vẽ tia KM đi qua vạch 135 của thước. Ta vẽ được góc IKM = 135o

Bài 26 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau (h.35):

Hình 35

Lời giải:

– Cách vẽ hình:

Bài 27 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho góc BOA = 145o, góc COA = 55o. Tính số đo góc BOC.

Lời giải:

Bài 28 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Trên mặt phẳng cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho góc xAy = 50o.

Lời giải:

Có thể vẽ được hai tia như hình dưới để góc xAy = 50o.

Bài 29 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết góc xOt = 30o, góc yOt = 60o. Tính số đo các góc yOt, tOt'.

Lời giải:

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc
  • Giải Toán lớp 4 Chia một tổng cho một số
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 23
  • Giải Toán lớp 6 Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 178
  • Giải Toán lớp 6 bài 17: Ước chung lớn nhất
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 164
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 64 SGK Toán lớp 2
0