13/01/2018, 15:35

Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Bài 1 (trang 111 SGK Toán 5): Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m. Lời giải: Diện tích xung quanh của hình lập phương là: (1,5 x 1,5) ...

Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương


Bài 1 (trang 111 SGK Toán 5): Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Lời giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

(1,5 x 1,5) x 4 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m2)

Đáp số: 9 m2 và 13,5 m2

Bài 2 (trang 111 SGK Toán 5): Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cứng phải dùng để làm hộp (không tính mép dán).

Lời giải:

Cái hộp đó có 5 mặt là 5 hình vuông

Diện tích bìa cứng phải dùng để làm hộp là:

(2,5 x 2,5) x 5 = 31,25 (dm2)

Đáp số: 31,25 dm2

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 2 bài 7 cộng với một số: 7 + 5
  • Giải Toán lớp 4 Diện tích hình bình hành
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 110
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 100
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 123
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 112
  • Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
  • Giải Toán lớp 4 Ki-lô-mét vuông
0