13/01/2018, 15:35

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số Bài 28 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2) : a) Quy đồng mẫu các phân số sau: -3/16 ; 5/24 ; -21/56 b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản? Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng mẫu các phân số này như thế nào? ...

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số


Bài 28 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2):

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: -3/16 ; 5/24 ; -21/56

b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản? Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng mẫu các phân số này như thế nào?

Lời giải:

a)

Bước 1: Tìm BCNN của 16, 24, 56 để làm MSC

16 = 24

24 = 23.3

56 = 23.7

=> BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Do đó MSC của ba phân số là 336.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu.

– Thừa số phụ của 16 là 336: 16 = 21

– Thừa số phụ của 24 là 336: 24 = 14

– Thừa số phụ của 56 là 336: 56 = 6

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

b)

Do đó: Để việc quy đồng mẫu số được đơn giản hơn ta nên rút gon phân số chưa tối giản trước khi quy đồng mẫu số.

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số sau:

 

Lời giải

Nhận xét: Các phân số đã cho đều ở dạng tối giản.

a)

Mẫu số chung là BCNN(8, 27) = 8.27 = 216

Thừa số phụ của 8 là 216: 8 = 27, của 27 là 216: 27 = 8. Do đó:

 

b)

Mẫu số chung là BCNN(9, 25) = 9.25 = 225. Do đó:

 

c) -6 = -6/1

Mẫu số chung là BCNN(15, 1) = 15. Do đó:

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số sau:

Lời giải:

a) Mẫu số chung là BCNN (120,40) = 120. Do đó:

b)

c) Cả ba phân số đều tối giản. Mẫu số chung là BCNN (30,60,40) = 120. Do đó:

d) Mẫu số chung là BSCNN(60, 18, 90) = 180. Do đó:

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

Lời giải:

Gợi ý: Rút gọn rồi so sánh.

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số:

Lời giải:

a) Mẫu số chung là BCNN(7, 9, 21) = 32.7 = 63

Thừa số phụ của 7 là 9, của 9 la 7, của 21 là 3. Do đó:

b) Mẫu số chung: 23.3.11 = 264. Do đó:

Bài 33 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số:

Lời giải:

a) Mẫu số chung là BCNN (20, 30, 15) = 60

Thừa số phụ của 20 là 3; của 30 là 2; của 15 là 4. Do đó:

b)

Bài 34 (trang 20 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số:

Lời giải:

a)

b) Mẫu số chung là BCNN (5, 6) = 30. Do đó:

c) Mẫu số chung là BCNN (7, 15) = 105. Do đó:

Bài 35 (trang 20 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn rồi qui đồng mẫu các phân số:

Lời giải:

a)

b)

Bài 35 (trang 20-21 SGK Toán 6 tập 2): Đố vui. Hai bức ảnh dưới đây chụp những di tích nào?

Cho dãy các phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tự của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô…

Lời giải:

Đó là hai địa danh HỘI ANMỸ SƠN của Viêt Nam được UNESCO công nhân là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 7 Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
  • Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
  • Giải Toán lớp 9 Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 4 Rút gọn phân số
  • Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 178
  • Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
0