13/01/2018, 15:35

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số Bài 69 (trang 36 SGK Toán 6 tập 2) : Nhân các phân số (chú ý rút gọn nếu có thể): Lời giải Bài 70 (trang 37 SGK Toán 6 tập 2) : Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu là các số ...

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số


Bài 69 (trang 36 SGK Toán 6 tập 2): Nhân các phân số (chú ý rút gọn nếu có thể):

Lời giải

Bài 70 (trang 37 SGK Toán 6 tập 2): Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Hãy tìm cách viết khác.

Lời giải

Ta có: 6 = 1.6 = 2.3;     35 = 5.7

Do đó ta có ba cách viết khác sau đây:

Bài 71 (trang 37 SGK Toán 6 tập 2): Tìm x, biết:

Lời giải

Bài 72 (trang 37 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Có những cặp phân số mà ta nhân chúng với nhau hoặc cộng chúng với nhau đều được cùng một kết quả.

Đố em tìm được một cặp phân số khác có tính chất ấy.

Lời giải

Như vậy ta có thể tìm được vô số cặp phân số mà tổng và tích của chúng bằng nhau.

Dưới đây là hai cặp số ví dụ khác:

Từ khóa tìm kiếm:

  • toan lop 6 bai 10

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số
  • Giải Toán lớp 6 Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
  • Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số
  • Giải Toán lớp 6 bài 2: Ba điểm thẳng hàng
  • Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
  • Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 22 sgk
  • Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số
  • Giải Toán lớp 9 Bài 9: Căn bậc ba
0