13/01/2018, 15:35

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 127

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 127 Bài 1 (trang 127 SGK Toán 5): Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B được hai hình tam giác ABD và BDC. a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó. b) Tính tỉ số phần trăm của diện ...

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 127


Bài 1 (trang 127 SGK Toán 5): Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B được hai hình tam giác ABD và BDC.

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

Lời giải:

a) Diện tích tam giác ABD là:

4 x 3: 2 = 6 (cm2)

Diện tích tam giác BDC là:

5 x 3:2 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABD và BDC là:

6: 7,5 = 0,8 = 80 %

Đáp số: a) 6cm2 và 7,5cm2

b)80%

Bài 2 (trang 127 SGK Toán 5): Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. So sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

 

Lời giải:

Diện tích tam giác KQP là:

12 x 6: 2 = 36 (cm2)

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

12 x 6 = 72 (cm2)

Tổng diện tích hình tam giác MKQ và KNP là:

72 – 36 = 36 (cm2)

Vậy tổng diện tích hình tam giác MKQ và KNP bằng diện tích hình tam giác KQP.

Nói thêm: còn có thể giải như sau:

Vì có chung đáy PQ và đường cao HK nên diện tích tam giác KPQ bằng nửa diện tích hình bình hành MNPQ. Vậy diện tích tam giác KPQ bằng diện tích phần còn lại của hình bình hành và do đó bằng tổng diện tích hai tam giác MKQ và KNP

Bài 3 (trang 127 SGK Toán 5): Trên hình dưới đây, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Lời giải:

bán kính hình tròn dài:

5: 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn là:

2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm2)

Diện tích hình tam giác là:

4 x 3: 2 = 6 (cm2)

Diện tích phần đã tô màu là:

19,625 – 6 = 13,625 (cm2)

Đáp số: 13,625 cm2

Từ khóa tìm kiếm:

  • toán lớp 5 trang 72 luyện tập chung
  • xem toán lớp 5 bài luyện tập trang 6-7

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 95
  • Giải Toán lớp 8 Bài 4: Diện tích hình thang
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 106
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88
  • Giải Toán lớp 5 Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 94
  • Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 144
0