13/01/2018, 15:35

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số Bài 11 (trang 11 SGK Toán 6 tập 2) : Điền số thích hợp vào ô vuông: Lời giải: Áp dụng tính chất nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số: – Với 2 phân số đầu tiên, nhân cả tử và mẫu với một số ...

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số


Bài 11 (trang 11 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô vuông:

Lời giải:

Áp dụng tính chất nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số:

– Với 2 phân số đầu tiên, nhân cả tử và mẫu với một số bất kì khác 0, ta có vô số đáp án:

– Với dãy ô vuông còn lại, chúng ta tìm số ở ô vuông sao cho kết quả của phép chia tử số cho mẫu số bằng 1, đáp án là:

Bài 12 (trang 11 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô vuông:

Lời giải:

Các bạn làm các phép tính lần lượt theo hướng mũi tên. Ví dụ câu a) Tử số -3: 3 = -1, mẫu số 6: 3 = 2. Vậy ta được phân số -1/2.

Kết quả:

Bài 13 (trang 11 SGK Toán 6 tập 2): Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ:

a) 15 phút     b) 30 phút     c) 45 phút

d) 20 phút     e) 40 phút     g) 10 phút

h) 5 phút

Phân tích bài toán:

1 giờ = 60 phút. Để tìm xem các số phút trên chiếm bao nhiêu phần của một giờ, chúng ta chỉ cần lần số phút chia cho 60, sau đó rút gọn phân số (nếu có) là được.

Lời giải:

Bài 14 (trang 11-12 SGK Toán 6 tập 2): Đố.Ông đang khuyên cháu điều gì?

Điền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hai hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được câu hỏi trên.

Lời giải:

– Trước hết, điền các số vào ô vuông.

– Sau đó, viết chữ tương ứng với mỗi ô vuông vào hai hàng dưới (ví dụ: số 7 tương ứng với chữ C) ta được:

Vậy ông đang khuyên cháu là: "Có công mài sắt có ngày nên kim"

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3
  • Giải Toán lớp 6 bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
  • Giải Toán lớp 6 bài 5: Phép cộng và phép nhân
  • Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số
  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số
  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 119
  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118
  • Giải Toán lớp 6 bài Ôn tập chương 1
0