08/02/2018, 14:56

DM, DKM, ĐM, ĐKM, DCM và ĐCM là gì và ý nghĩa các từ viết tắt

Tìm hiểu ý nghĩa của DM, DKM, ĐM, ĐKM, DCM và ĐCM là gì viết tắt của từ nào, cũng như cách dịch nghĩa vô cùng hài hước của cộng đồng mạng. 6 từ này chủ yếu đều dựa vào từ ĐM hoặc viết không dấu DM. Chỉ cần hiểu ĐM là gì và DM là gì thì có thể hiểu được cả cụm từ DKM và ĐKM, DCM. Ngoài ra còn có các ...

Tìm hiểu ý nghĩa của DM, DKM, ĐM, ĐKM, DCM và ĐCM là gì viết tắt của từ nào, cũng như cách dịch nghĩa vô cùng hài hước của cộng đồng mạng. 6 từ này chủ yếu đều dựa vào từ ĐM hoặc viết không dấu DM. Chỉ cần hiểu ĐM là gì và DM là gì thì có thể hiểu được cả cụm từ DKM và ĐKM, DCM. Ngoài ra còn có các từ như DKMM hay DCMM nữa, tất nhiên có cả có dấu ĐKMM. Trong đó, ĐM là đuỵt mie, một câu chưởi, còn các từ khác là Đuỵt Kon Mie Mài, chắc mọi người đã dịch ra nghĩa rồi chứ.

ĐKMM và DM là gì?


Để giải thích các từ DM, DKM, ĐM, ĐKM, DCM và ĐKMM, DKMM và DCMM là gì thì chỉ cần hiểu DM là gì. ĐM hay DM là câu chửi thề, một câu cửa miệng mang nghĩa Đuỵt Mie khá tục. Thường thì các bạn trẻ hay nói câu ĐM viết không dấu là DM.

Chữ C và chữ K là viết tắt của từ Con và Kon, Còn chữ M thứ hai tức là mày. Vì thế, ĐMM, DMM là Đuỵt mie mài, còn ĐKMM, DKMM hay DCMM là Đuỵt kon mie mài. Dù đây là câu nói thiếu lịch sự nhưng bạn cần hiểu thành 2 ý nghĩa rõ rệt.

DM, DKM, ĐM, ĐKM, DCM và ĐKMM, DKMM và DCMM có thể là câu chửi thậm tệ nhằm miệt thị người đối diện được dân mạng hay dùng để comment. Thường thì nếu nói toẹt ra sẽ rất phản cảm, đồng thời một số diễn đàn, group cấm thành viên cmt những từ này. Viết tắt như vậy vừa khiến người nhận đau đớn mà vẫn lách luật được.

Ngoài đời thì một số bạn trẻ cứ mở miệng ra là ĐM, ĐKMM nhưng lại không có ý gì. Đó giống như một thói quen mà cứ tuột miệng nói ra. Tất nhiên người lớn hoặc người lịch sự nghe vậy sẽ rất phản cảm, nhưng bạn cũng nên có cái nhìn rộng lượng đừng khắt khe quá. Chính thói quen này được các bạn trẻ mang lên mạng xã hội, Facebook để bình luận hoặc chat mà không có ý xúc phạm bạn đâu.

Ngoài ra, bạn cũng có thể hiểu ĐKM ở trên là Đồ Chai Mặt, Đừng có mơ, Đập con muỗi, Đạp con mèo Đuổi con ma, Đồ con mèo, Đâu Có Mày, Đéo Có Mụn, Đang Cạy Mũi, Đá Cái Mông, Đi Chát Mau, Đừng Com-men, Đau Con Mắt, Đã Có Mận, Để Cúng Ma, Đi Chơi Mà, Đến Chết Mất, Đâu Có Mà, Đẹp cái mặt, Đi cùng Mẹ, Đâu có mưa, Đường cách mạng, đồ khuyến mãi, đồ khùng mát, đói khát mệt! đáng kính mến, đau không mày, đời không may, đi không mày, được không mày, đừng khóc mà.

Tốt nhất bạn không nên viết những từ này, hoặc chat với những người thật sự thân. Tất nhiên là trên các viên đàn nói như thế mới chất lừ, nhưng cũng phải có chừng mực. Hy vọng mọi người đã hiểu ý nghĩa DM, DKM, ĐM, ĐKM, DCM và ĐKMM, DKMM và DCMM là gì để biết cách sử dụng cho đúng ngữ cảnh.


0