13/01/2018, 08:35

Câu 2 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Câu 2 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu nào sau đây đúng ...

Câu 2 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Câu nào sau đây đúng

Bài 2. Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ?

A. Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

B. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì của dòng điện bằng 0.

C. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong mọi khoảng thời gian bất kì đều bằng 0.

D. Công suất toả nhiệt tức thời trên một đoạn mạch có giá trị cực đại bằng công suất toả nhiệt trung bình nhân với (sqrt 2 ).

Giải

Chọn đáp án B vì điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì của dòng điện bằng 0.

soanbailop6.com

0