13/01/2018, 15:34

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số Bài 47 (trang 28 SGK Toán 6 tập 2) : Tính nhanh: Lời giải: Áp dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số: Bài 48 (trang 28 SGK Toán 6 tập 2) : Đố : Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính ...

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số


Bài 47 (trang 28 SGK Toán 6 tập 2): Tính nhanh:

Lời giải:

Áp dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số:

Bài 48 (trang 28 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành bốn phần không bằng nhau như hình 8. Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được:

Lời giải:

Tương tự với phần c, từ phép tính trên ta sẽ suy ra các miếng bìa đặt cạnh nhau.

Bài 49 (trang 29 SGK Toán 6 tập 2): Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được 1/3 quãng đường, 10 phút sau đi được 1/4 quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được 2/9 quãng đường. Hỏi sau 30 phút, Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường?

Lời giải:

Sau 30 phút Hùng đi được quãng đường là:

Bài 50 (trang 29 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới:

Lời giải

Bài 51 (trang 29 SGK Toán 6 tập 2): Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0:

Lời giải

5 cách chọn ba trong bảy số để có tổng bằng 0 là:

Bài 52 (trang 29 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống

Lời giải

Nhắc lại: a + b = c ==> a = c – b và b = c – a

Bài 53 (trang 30 SGK Toán 6 tập 2): "Xây tường".

Em hãy "xây bức tường" bằng cách điền các phân số thích hợp vào các "viên gạch" theo quy tắc sau: a = b + c

Lời giải

Làm theo quy tắc ở hình 10, ta có thể "xây tường" như sau:

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 6 tập 2): Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau:

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có).

Lời giải

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

Lời giải

Qui tắc cộng là: Lấy từng số hạng ở cột lần lượt cộng với từng số hạng ở hàng rồi điền kết quả vào ô tương ứng.

Bài 56 (trang 31 SGK Toán 6 tập 2): Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

Lời giải

Áp dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số để tính nhanh:

Bài 57 (trang 31 SGK Toán 6 tập 2): Trong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng:

Muốn cộng hai phân số -3/4 và 4/5 ta làm như sau:

a) Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.

b) Nhân mẫu của phân số -3/4 với 5, nhân mẫu của phân số 4/5 với 4 rồi cộng hai tử lại.

c) Nhân cả tử và mẫu của phân số -3/4 với 5 nhân cả tử và mẫu của phân số 4/5 với 4 rồi cộng hai tử mới lại giữ nguyên mẫu chung.

d) Nhân cả tử và mẫu của phân số -3/4 với 5, nhân cả tử và mẫu của phân số 4/5 với 4 rồi cộng tử với tử, mẫu với mẫu.

Lời giải

a) Sai;     b) Sai;     c) Đúng;     d) Sai

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 6 Bài 8: Đường tròn
  • Giải Toán lớp 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều
  • Giải Toán lớp 6 Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
  • Giải Toán lớp 6 Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
  • Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng
  • Giải Toán lớp 8 Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
  • Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
  • Giải Toán lớp 8 Bài 6: Diện tích đa giác
0