Thông tin liên hệ
Bài viết của nguyễn phương

Giải bài 4 trang 37 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp Bài 4 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau: a. 2sin 2 x + sinx.cosx – 3cos 2 x = 0 b. 3sin 2 x – 4 sinx.cosx + 5 cos 2 x =2 ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:37 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 1 trang 17 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 1: Hàm số lượng giác Bài 1 (trang 17 SGK Đại số 11): Hãy xác định giá trị của x trên đoạn [- π ; 3π/2] để hàm số y = tan x: a. Nhận giá trị bằng 0 b. Nhận giá trị bằng 1 c. ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:36 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

So sánh tài sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều

Đề bài: được thể hiện trong đoạn trích sau: Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. ....... Êm đềm trướng rủ mành che, Tường đông ong bướm đi về mặc ai. Bài làm 1 Chị em Thúy Kiều là đoạn trích nằm ở phần mở đầu Truyện Kiều của ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:35 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giá trị hiện thực trong Vào phủ Chúa Trịnh

Đề bài: Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác). Bài làm "Con ơi nhớ lấy câu này Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan". Bọn vua chúa phong kiến đa số là những tên cướp ngày. ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:35 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Cảm nhận bài thơ Chạy giặc

Đề bài: Cảm nhận bài thơ "Chạy giặc"của Nguyễn Đình Chiểu Bài làm "Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, Một bàn cờ thế phút sa tay. Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy, Mất ổ đàn chim dáo dát bay. Bến Nghé của tiền tan bọt nước, Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây. ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:34 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Phân tích bài thơ Khóc Dương Khuê

Đề bài: Phân tích bài thơ "Khóc Dương Khuê" của Nguyễn Khuyến Bài làm Nguyễn Khuyến (1835 - 1909) để lại khoảng 800 bài thơ chữ Nôm và chữ Hán trong đó có ngót một trăm bài thơ viết về tình bạn. Có bài như "Bạn đến chơi nhà" thì hầu như ai cũng biết. Viết về Dương Khuê ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:34 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Soạn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận

I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận Phần này đã được trình bày đầy đủ trong SGK Ngữ văn 11. II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận Đọc văn bản Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh và trả lời các câu hỏi sau: Câu 1: Vấn đề nghị luận của văn ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:33 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

Câu 1: - Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng muốn giao tiếp với nhau, xã hội phải có phương tiện chung. Trong đó, phương tiện quan trọng nhất là ngôn ngữ. Phương tiện đó vừa giúp cho các cá nhân nói lên những điều mình muốn nói đồng thời giúp họ lĩnh hội được ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:32 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 5 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Lời giải: - Doanh thu, thị phần là chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu lớn và có khả năng tăng ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:31 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 4 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Nêu cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Lời giải: Cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: - Đầu tiên lập kế hoạch kinh doanh dựa trên nhu cần thị trường, pháp luật hiện hành, tình hình phát triển ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:30 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa
1 2 3 4 .. > >>