13/01/2018, 08:29

Câu 2 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Câu 2 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Hai chất điểm có khối lượng 1 kg và 2 kg được gắn ở hai đầu của một thanh nhẹ có chiều dài 1m. ...

Câu 2 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hai chất điểm có khối lượng 1 kg và 2 kg được gắn ở hai đầu của một thanh nhẹ có chiều dài 1m.

Bài 2. Hai chất điểm có khối lượng 1 kg và 2 kg được gắn ở hai đầu của một thanh nhẹ có chiều dài 1m. Momen quán tính của hệ, đối với trục quay và đi qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh, có giá trị

A. (1,5kg.{m^2}).                        B. (0,75kg.{m^2})                      

C. (0,5kg.{m^2}).                        D. (1,75kg.{m^2}).

Giải

Momen quán tính của hệ (I = {m_1}r_1^2 + {m_2}r_2^2,{r_1} = {r_2} = {l over 2}.)

( Rightarrow I = ({m_1} + {m_2}){r^2} = (1 + 2){(0,5)^2} = 0,75(kg.{m^2}))                                

Chọn đáp án B.

soanbailop6.com

0