Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Giải bài 1 trang 54 sgk Đại số 11

Chương 2: Tổ hợp - xác suất Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp Bài 1 (trang 54 SGK Đại số 11): Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập các số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau. Hỏi: a. Có tất cả bao nhiêu số? b. Có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? c. Có bao ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:39 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 6 trang 37 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp Bài 6 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau: a. tan(2x + 1).tan(3x – 1) = 1 b. tanx + tan (x+π/4) = 1 Lời giải: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:38 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 2 trang 46 sgk Đại số 11

Chương 2: Tổ hợp - xác suất Bài 1: Quy tắc đếm Bài 2 (trang 46 SGK Đại số 11): Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100? Lời giải: Đặt B = {1, 2, 3, 4, 5, 6} + Gọi số tự nhiên bé hơn 100 là a và cd + Số cách chọn chữ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:38 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 3 trang 54 sgk Đại số 11

Chương 2: Tổ hợp - xác suất Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp Bài 3 (trang 54 SGK Đại số 11): giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ cắm một bông)? Lời giải: Số cách chọn 3 ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:38 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 5 trang 55 sgk Đại số 11

Chương 2: Tổ hợp - xác suất Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp Bài 5 (trang 55 SGK Đại số 11): Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu: a. Các bông hoa khác nhau? b. Các bông hoa như nhau? Lời giải: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:38 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 5 trang 41 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Ôn tập chương 1 Bài 5 (trang 41 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau: a. 2cos 2 x – 3cosx + 1 = 0 b. 25sin 2 x + 15sin2x + 9cos 2 x = 25 c. 2sinx + cosx = 1 d. sinx + 1,5cotx = 0 Lời ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:38 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 3 trang 37 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp Bài 3 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau: Lời giải: t 2 + 2t – 3 = 0 => t 1 = -3 (loại), t 2 = 1 (nhận) Với t 2 = 1 ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:38 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa
<< < .. 4388 4389 4390 4391