25/04/2018, 18:20

Bài 5 trang 68 SBT Sinh 10: Nêu các động thái của NST trong chu kì tế bào. Ý nghĩa...

Bài 5 trang 68 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Nêu các động thái của NST trong chu kì tế bào. Ý nghĩa ? Nêu các động thái của NST trong chu kì tế bào. Ý nghĩa ? Hướng dẫn: – NST duỗi xoắn : Thuận lợi cho sự nhân đôi NST ở kì trung gian. – NST đóng xoắn và co ngắn : Thuận lợi ...

Bài 5 trang 68 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Nêu các động thái của NST trong chu kì tế bào. Ý nghĩa ?

Nêu các động thái của NST trong chu kì tế bào. Ý nghĩa ?

Hướng dẫn: 

–    NST duỗi xoắn : Thuận lợi cho sự nhân đôi NST ở kì trung gian.

–    NST đóng xoắn và co ngắn : Thuận lợi cho sự xếp hàng của NST trên mặt phẳng xích đạo và ức chế sự nhân đôi —> NST chỉ nhân đôi 1 lần, thuận lợi cho sự phân li của NST, đồng thời bảo quản tốt hơn thông tin di truyền.

–    NST nhân đôi rồi phân chia đồng đều về 2 cực tế bào —> thực hiện chức năng truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hộ tế bào và cơ thể.

 

0