11/01/2018, 11:26

Bài 116 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Bài 116 trang 47 sgk toán 6 tập 1 Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ...

Bài 116 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu

Bài 116. Gọi (P) là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu (∈), ( otin) hoặc (⊂) vào ô vuông cho đúng:

(83) (square) (P),                     (91) (square) (P),                       

(15) (square) ( mathbb N),                    (P) (square) (mathbb N).

Bài giải:

(83 ∈ P), (vì (83) chỉ có hai ước là (1) và chính nó)              

(91) ( otin) (P), (vì (91) có các ước (1, 7,13,91) do đó nó không phải số nguyên tố)                  

(15 ∈ mathbb N),                

(P ⊂ mathbb N). (dựa vào định nghĩa số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có hai ước là (1) và chính nó).

soanbailop6.com

  

0