11/01/2018, 11:26

Bài 58 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 58 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bài 58. Vẽ đoạn thẳng AB dài 3.5 cm và nói cách vẽ. ...

Bài 58 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 58. Vẽ đoạn thẳng AB dài 3.5 cm và nói cách vẽ.

Bài 58. Vẽ đoạn thẳng (AB) dài (3.5 cm) và nói cách vẽ.

Giải 

Vẽ đường thẳng (a) tùy ý, trên đường thẳng (a) lấy một điểm (A) bất kì. Dùng Compa lấy (1) đường tròn bán kính (3.5cm), quay một vòng tâm (A) bán kính (3,5cm); đường tròn đó cắt (a) tại (2) điểm ta chọn một trong hai điểm đó ta được (B). Như vậy ta được đoạn thẳng (AB= 3,5 cm)

soanbailop6.com

0