11/01/2018, 11:26

Bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1

Bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1 Trong phép nhân a . b = c, gọi: ...

Bài 110 trang 42 sgk toán 6 tập 1

Trong phép nhân a . b = c, gọi:

110. Trong phép nhân a . b = c, gọi:

m là số dư của a khi chia cho 9, n là số dư của b khi chia cho 9,

r là số dư của tích m . n khi chia cho 9, d là số dư của c khi chia cho 9.

Điền vào các ô trống rồi so sánh r và d trong mỗi trường hợp sau:

a

 

78

64

72

b

 

47

59

21

c

 

3666

3776

1512

m

 

6

 

 

n

 

2

 

 

r

 

3

 

 

d

 

3

 

 

Bài giải:

a

 

78

64

72

b

 

47

59

21

c

 

3666

3776

1512

m

 

6

1

0

n

 

2

5

3

r

 

3

5

0

d

 

3

5

0

0