11/01/2018, 11:26

Bài 53 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 53 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bài 53 Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN, so sánh OM và MN. ...

Bài 53 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 53 Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN, so sánh OM và MN.

Bài 53 Trên tia (Ox), vẽ hai  đoạn thẳng (OM) và (ON) sao cho (OM = 3cm, ON = 6cm). Tính (MN), so sánh (OM) và (MN).

Giải:

Trên tia (Ox) cho (2) điểm (M,N) mà (OM < ON; ( 3<6)) nên điểm (M) nằm giữa hai điểm (O) và (N).

Do đó: (OM+MN=ON);

Suy ra (MN=ON-OM= 6-3=3) (cm).

Vậy (OM=MN=3 ) cm.

soanbailop6.com

0