02/06/2017, 13:30

Soạn bài Tổng kết từ vựng ( tiếp theo) (tiết 3)

Soạn bài Tổng kết từ vựng ( tiếp theo) (tiết 3) I. Từ tượng thanh và từ tượng hình 1. Khái niệm: + Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của sự vật + Từ tượng hình là những từ ngữ có chức năng gợi hình 2. Những loài vật là từ tượng thanh: + Tu hú + Bìm bịp + Tắc kè + Chim đa đa 3. Các từ tượng ...

Soạn bài Tổng kết từ vựng ( tiếp theo) (tiết 3) I. Từ tượng thanh và từ tượng hình 1. Khái niệm: + Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của sự vật + Từ tượng hình là những từ ngữ có chức năng gợi hình 2. Những loài vật là từ tượng thanh: + Tu hú + Bìm bịp + Tắc kè + Chim đa đa 3. Các từ tượng hình: + Lốm đốm + Lê thê + Loáng thoáng + Lồ lộ Các từ tượng hình góp phần làm cho đoạn văn trở nên sinh động, người đọc có thể dễ dàng liên tưởng, hình dung hơn.Miêu tả màu ...

I. Từ tượng thanh và từ tượng hình

1. Khái niệm:
+ Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của sự vật
+ Từ tượng hình là những từ ngữ có chức năng gợi hình
2. Những loài vật là từ tượng thanh:
+ Tu hú
+ Bìm bịp
+ Tắc kè
+ Chim đa đa
3. Các từ tượng hình:
+ Lốm đốm
+ Lê thê
+ Loáng thoáng
+ Lồ lộ

Các từ tượng hình góp phần làm cho đoạn văn trở nên sinh động, người đọc có thể dễ dàng liên tưởng, hình dung hơn.Miêu tả màu sắc của những đám mây một cách sinh động, hấp dẫn

II. Một số phép tu từ từ vựng.

1.    Khái niệm
+ So sánh là sự đối chiếu vật này với vật khác trên cơ sở có những nét tương đồng nhằm tạo ra tính chất gợi cảm.
+ Ẩn dụ là gọi tên sự vật này bằng tên của sự vật khác có nét tương đồng nhất định.
+ Hoán dụ là gọi tên sự vật này bằng tên của sự vật khác có mối quan hệ gần gũi với nó
+Nói quá là nói quá mức độ, quy mô, tính chất của sự vật nhằm nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm
+ Nói giảm nói tránh là cách nói tế nhị, tránh gây cảm giác đau buồn, mất lịch sự…

2.   
a. Nghệ thuật ẩn dụ ( hình ảnh hoa, cánh)
b. Nghệ thuật so sánh
c. Nói quá
d. Nói quá
e. Chơi chữ

3.
a. Điệp ngữ
b. Nói quá
c. So sánh
d. Hoán dụ
e. Ẩn dụ

0