13/01/2018, 08:52

Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào - trang 99

Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào - trang 99 Sau 1 thế hệ, số tế bào trong quần thể tăng gấp đôi. ...

Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào - trang 99

Sau 1 thế hệ, số tế bào trong quần thể tăng gấp đôi.

- Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào?

- Nếu số lượng tế bào ban đầu N0 không phải là 1 tế bào mà là 105 tế bào thì sau 2 giờ số lượng tế bào trong bình (N) là bao nhiêu?

Trả lời

- Sau 1 thế hệ, số tế bào trong quần thể tăng gấp đôi

- Ta có thời gian thế hệ là g =20’; t= 2h = 120’

Vậy số lần phân chia là:  lần

Số tế bào trong bình sau 2h là: = 105 × 26 tế bào.

soanbailop6.com

0