13/01/2018, 08:51

Đạm trong tương và trong nước mắm từ đâu ra - trang 92

Đạm trong tương và trong nước mắm từ đâu ra - trang 92 Một số sản phẩm từ quá trình phân giải protein là: Mắm, tương, nước chấm… ...

Đạm trong tương và trong nước mắm từ đâu ra - trang 92

Một số sản phẩm từ quá trình phân giải protein là: Mắm, tương, nước chấm…

Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường lâu ngày, khi mở nắp ra có mùi giống nhau không? Vì sao?

Em hãy kể những thực phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng vi sinh vật phân giải protein

Theo em thì trong làm tương và làm nước mắm, người ta có sử dụng cùng 1 loại vi sinh vật hay không? Đạm trong tương và trong nước mắm từ đâu ra?

Trả lời

- Mùi của 2 bình này khác nhau, bình nước thịt có mùi thối, bình nước đường có mùi chua là vì bình nước thịt xảy ra quá trình lên men thối tạo ra các khí NH3; H2S… còn bình nước đường diễn ra quá trình lên men rượu tạo khí CO2

- Một số sản phẩm từ quá trình phân giải protein là: Mắm, tương, nước chấm…

- Trong làm nước mắm và làm tương, người ta không sử dụng 1 loại VSV vì làm nước mắm sử dụng protein của động vật còn làm tương sử dụng protein của thực vật.

soanbailop6.com

0