13/01/2018, 08:52

Kể tên những thực phẩm đã sử dụng vi khuẩn lên men lactic - trang 93

Kể tên những thực phẩm đã sử dụng vi khuẩn lên men lactic - trang 93 Sữa chua, nem chua, dưa muối, … ...

Kể tên những thực phẩm đã sử dụng vi khuẩn lên men lactic - trang 93

Sữa chua, nem chua, dưa muối, …

Kể tên những thực phẩm đã sử dụng vi khuẩn lên men lactic.

Trả lời

Sữa chua, nem chua, dưa muối, …

soanbailop6.com

0