13/01/2018, 20:42

Hai loại điện tích,Bài tập C1,C2, C3,C4 vật lý 7 trang 51,52

Hai loại điện tích,Bài tập C1,C2, C3,C4 vật lý 7 trang 51,52 Trả lời và Giải bài C1 trang 51; C2 ,C3, C4 trang 52 SGK Lý 7 : Hai loại điện tích. Bài C1 : Đặt nhanh nhựa sẫm màu lên trục quay sau khi đã được cọ xát bằng mảnh vải khô. Đưa mảnh vải này lại gần đầu thanh nhựa được cọ xát ...

Hai loại điện tích,Bài tập C1,C2, C3,C4 vật lý 7 trang 51,52

Trả lời và Giải bài C1 trang 51; C2 ,C3, C4 trang 52 SGK Lý 7: Hai loại điện tích.

Bài C1 : Đặt nhanh nhựa sẫm màu lên trục quay sau khi đã được cọ xát bằng mảnh vải khô. Đưa mảnh vải này lại gần đầu thanh nhựa được cọ xát thì chúng hút nhau. Biết rằng mảnh vải cũng bị nhiễm điện, hỏi mảnh vải mang đ.tích dương hay đ.tích âm ? Tại sao ?

HD: Mảnh vải mang đ.tích dương

Vì hai vật bị nhiễm điện thì mang đ.tích khác loại. Thanh nhựa sẫm màu khi được cọ xát bằng mảnh vải khô mang đ.tích âm nên mảnh vải mang đ.tích dương.


Bài C2: Trước khi cọ xát, có phải trong mỗi vật đều có điện tích dương và điện tích âm hay không ? Nếu có thì các điện-tích này tồn tại ở những loại hạt nào cấu tạo nên vật ?

Trước khi cọ xát, trong mỗi vật đều có điện-tích dương và điện-tích âm. Các điện-tích dương tồn tại ở hạt nhân của nguyên tử, còn các điện-tích âm tồn tại ở các electron chuyển động xung quanh hạt nhân.


Bài C3: Tại sao trước khi cọ xát, các vật không hút các vụn giấy nhỏ ?

→  Trước khi cọ xát, các vật không hút các vụn giấy nhỏ vì các vật đó chưa bị nhiễm điện, các điện tích dương và điện tích âm trung hòa lẫn nhau.


Bài C4 trang 52: Sau khi cọ xát, vật nào trong hình 18.5b nhận electron, vật nào mất bớt electron ? Vật nào nhiễm điện dương, vật nào nhiễm điện âm ?

2015-12-29_211545

Sau khi cọ xát:

– Thước nhựa nhận thêm electron (4 đ.tích dương và 7 đ.tích âm)

– Mảnh vải mất bớt electron (6 đ.tích dương và 3 đ.tích âm)

– Mảnh vải nhiễm điện dương.

– Thước nhựa nhiễm điện âm.

0