09/05/2018, 10:37

Giải bài 1 trang 36 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp Bài 1 (trang 36 SGK Đại số 11): Giải phương trình: sin 2 x – sin x = 0 Lời giải: sin 2 x – sin x = 0 => sin x( sin x – 1) = 0 Các bài ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bài 1 (trang 36 SGK Đại số 11): Giải phương trình: sin2x – sin x = 0

Lời giải:

sin2x – sin x = 0 => sin x( sin x – 1) = 0

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 3

0