09/05/2018, 10:37

Giải bài 8 trang 18 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 1: Hàm số lượng giác Bài 8 (trang 18 SGK Đại số 11): Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số: Lời giải: b. y = 3 – 2sin x Ta có: - 1 ≤ sin x ≤ 1 <=> - 2 ≤ 2sin x ≤ 2 ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác

Bài 8 (trang 18 SGK Đại số 11): Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

b. y = 3 – 2sin x

Ta có: - 1 ≤ sin x ≤ 1

<=> - 2 ≤ 2sin x ≤ 2 <=>2 ≥ 2sin x ≥- 2

<=>5 ≥ 3 - 2sin x ≥ 1<=>1 ≤ y ≤ 5

=>ymax = 5<=> sin x = -1

<=>x = -π/2 + k2π (k ∈ Z)

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 1

0