09/05/2018, 10:36

Giải bài 2 trang 17 sgk Đại số 11 |

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 1: Hàm số lượng giác Bài 2 (trang 17 SGK Đại số 11): Tìm tập xác định của hàm số: Lời giải: Tập xác định D = R {x|sin x = 0 } = R {kπ, k ∈ Z}. => Tập xác định D = R ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác

Bài 2 (trang 17 SGK Đại số 11): Tìm tập xác định của hàm số:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Tập xác định D = R {x|sin x = 0 } = R {kπ, k ∈ Z}.

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

=> Tập xác định D = R {k2π, k ∈ Z}

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 1

0