09/05/2018, 10:36

Giải bài 6 trang 18 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 1: Hàm số lượng giác Bài 6 (trang 11 SGK Đại số 11): Dựa trên đồ thị hàm số y = sin x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương. Lời giải: Đồ thị hàm số y = sin x: Dựa ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác

Bài 6 (trang 11 SGK Đại số 11): Dựa trên đồ thị hàm số y = sin x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

Lời giải:

Đồ thị hàm số y = sin x:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sin x, để hàm số nhận giá trị dương thì:

x ∈ (-2π; -π); (0; π); (2π; 3π)…

hay x ∈ (k2π; π + k2π) với k ∈ R.

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 1

0