13/01/2018, 08:52

Để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì nên dừng ở pha nào - trang 101

Để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì nên dừng ở pha nào - trang 101 Ta nên dừng ở pha cân bằng vì số lượng vi sinh vật đạt cực đại và không đổi theo thời gian. ...

Để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì nên dừng ở pha nào - trang 101

Ta nên dừng ở pha cân bằng vì số lượng vi sinh vật đạt cực đại và không đổi theo thời gian.

Để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì nên dừng ở pha nào?

Trả lời

Ta nên dừng ở pha cân bằng vì số lượng vi sinh vật đạt cực đại và không đổi theo thời gian.

soanbailop6.com

0