24/05/2018, 23:35

Danh sách các mảng kiến tạo

* Mảng Thái Bình Dương * Mảng Ấn-Úc - Mảng Ấn Độ - Mảng Úc * Mảng Á-Âu * Mảng châu Phi * Mảng Bắc Mỹ * Mảng Nam Mỹ * Mảng Nam Cực * Mảng Ả Rập * Mảng Caribe ...

* Mảng Thái Bình Dương

* Mảng Ấn-Úc

- Mảng Ấn Độ

- Mảng Úc

* Mảng Á-Âu

* Mảng châu Phi

* Mảng Bắc Mỹ

* Mảng Nam Mỹ

* Mảng Nam Cực

* Mảng Ả Rập

* Mảng Caribe

* Mảng Juan de Fuca

* Mảng Scotia

* Mảng Cocos

* Mảng Nazca

* Mảng Philippin

* Mảng biển Aegea

* Mảng Altiplano

* Mảng Amur hay mảng Trung Hoa

* Mảng Anatolia

* Mảng đá ngầm Balmoral

* Mảng biển Banda

* Mảng Bird's Head

* Mảng Burma

* Mảng Caroline

* Mảng đá ngầm Conway

* Mảng Phục Sinh (mảng Easter)

* Mảng Futuna

* Mảng Galapagos

* Mảng Hellenic

* Mảng Iran

* Mảng Jan Mayen

* Mảng Juan Fernandez

* Mảng Kermadec

* Mảng Manus

* Mảng Maoke

* Mảng Mariana

* Mảng biển Molucca

* Mảng New Hebrides

* Mảng Niuafo'ou

* Mảng Bắc Andes

* Mảng Bắc Bismarck

* Mảng Okhotsk

* Mảng Okinawa

* Mảng Panama

* Mảng Rivera

* Mảng Sandwich

* Mảng Shetland

* Mảng biển Solomon

* Mảng Somali

* Mảng Nam Bismarck

* Mảng Sunda

* Mảng Timor

* Mảng Tonga

* Mảng Woodlark

* Mảng Dương Tử hay mảng Hoa Nam

Mảng trong các kiến tạo sơn

Một vài mô hình xác định thêm một số mảng phụ trong các kiến tạo sơn hiện hành.

* Mảng Adriatic hay mảng Apulia

* Mảng Explorer

* Mảng Gorda

* Mảng Baltic

* Mảng Bellingshausen

* Mảng Charcot

* Mảng Cimmeria

* Mảng Farallon

* Mảng Insular

* Mảng Intermontane

* Mảng Izanagi

* Mảng Kula

* Mảng Lhasa

* Mảng Moa

* Mảng Phoenix

0