13/01/2018, 08:51

Tế bào nào trong các tế bào dưới đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất - trang 40

Tế bào nào trong các tế bào dưới đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất - trang 40 Tế bào càng hoạt động nhiều thì càng có nhiều ti thể. Tế bào cơ tim có nhiều ti thể nhất. ...

Tế bào nào trong các tế bào dưới đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất - trang 40

Tế bào càng hoạt động nhiều thì càng có nhiều ti thể. Tế bào cơ tim có nhiều ti thể nhất.

Tế bào nào trong các tế bào dưới đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất?

Trả lời

a) Tế bào biểu bì

b) Tế bào hồng cầu

c) Tế bào cơ tim

d) Tế bào xương

Tế bào càng hoạt động nhiều thì càng có nhiều ti thể. Tế bào cơ tim có nhiều ti thể nhất.

soanbailop6.com

0