13/01/2018, 08:51

Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tế bào - trang 53

Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tế bào - trang 53 Dạng chủ yếu của năng lượng trong tế bào là hóa năng. ...

Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tế bào - trang 53

Dạng chủ yếu của năng lượng trong tế bào là hóa năng.

Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tế bào.

Trả lời

Trong tế bào năng lượng tồn tại ở các dạng như:

- Nhiệt năng.

- Hóa năng: Tích trữ trong các liên kết hóa học.

- Điện năng: Trong các xung thần kinh.

Dạng chủ yếu của năng lượng trong tế bào là hóa năng.

soanbailop6.com

0