31/03/2021, 14:45

Bài soạn tham khảo số 2 - 6 Bài soạn Vận nước (Quốc tộ) - Pháp Thuận (Ngữ Văn 10) hay nhất

Câu 1 (trang 139 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1): Tác giả so sánh “vận nước như dây mây leo quấn quýt” nhằm diễn tả: - Sự thịnh vượng, bền vững, dài lâu. - Khẳng định vận may của đất nước và niềm tin của nhà thơ vào vận nước. Câu 2 (trang 139 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1): - Hoàn cảnh ...

Câu 1 (trang 139 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

Tác giả so sánh “vận nước như dây mây leo quấn quýt” nhằm diễn tả:

- Sự thịnh vượng, bền vững, dài lâu.

- Khẳng định vận may của đất nước và niềm tin của nhà thơ vào vận nước.


Câu 2 (trang 139 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

- Hoàn cảnh đất nước:

+ Sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc, đất nước được thống nhất bởi vua Đinh Tiên Hoàng.

+ Vua Lê Đại Hành muốn xây dựng một vương triều phong kiến hùng cường.

- Tâm trạng tác giả: vui mừng, tự hào, tin tưởng vào tương lai đất nước.


Câu 3 (trang 139 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

- Vô vi là thuật ngữ trong sách Đạo đức kinh của lão Tử nhằm chỉ một thái độ sống thuận theo tự nhiên, không làm điều trái tự nhiên.

- Tác giả khẳng định: muốn cho đất nước thái bình, người trị quốc phải dùng cái đức của mình để cảm hóa nhân dân

=> Quan điểm “Đức trị” – đường lối trị nước được thể hiện tập trung trong hai chữ “vô vi”.


Câu 4 (trang 139 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

Hai câu thơ cuối bài thể hiện truyền thống yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta, bày tỏ niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của đất nước được thái bình, ấm no.

Hình minh họa
Hình minh họa

Trần Bảo Ngọc

227 chủ đề

44292 bài viết

0