11/01/2018, 12:06

Bài 14 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 14 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 14. Cho biết 35 công nhãnây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? ...

Bài 14 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 14. Cho biết 35 công nhãnây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Bài 14. Cho biết 35 công nhãnây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? ( Giả sử năng suất của mỗi công nhan là như nhau)

Hướng dẫn giải:

Vì năng suất làm việc của mỗi người là như nhau nên số công nhân và số ngày xây xong ngôi nhà là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Gọi số ngày do 28 công nhân xây xong ngôi nhà là x, khi đó theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có: 

( frac{35}{28}= frac{x}{168} Rightarrow x = frac{35.168}{28}= 210) (ngày).

0