25/04/2018, 18:18

Bài 12 trang 107 SBT Sinh 10: Virut động vật xâm nhập vào tế bào theo cơ chế nào...

Bài 12 trang 107 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Virut động vật xâm nhập vào tế bào theo cơ chế nào ? Virut động vật xâm nhập vào tế bào theo cơ chế nào ? Hướng dẫn: Virut động vật xâm nhập vào tế bào theo hai cách : – Một số virut có vỏ ngoài dung hợp với màng sinh chất để đẩy ...

Bài 12 trang 107 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Virut động vật xâm nhập vào tế bào theo cơ chế nào ?

Virut động vật xâm nhập vào tế bào theo cơ chế nào ?

Hướng dẫn:

Virut động vật xâm nhập vào tế bào theo hai cách :

–    Một số virut có vỏ ngoài dung hợp với màng sinh chất để đẩy nuclêôcapsit vào tế bào.

–    Một số virut có vỏ ngoài và virut trần (không có vỏ ngoài) xâm nhập vào tế bào theo cách nhập bào. Khi ở trong tế bào, Enzim từ Lizôxôm tiến hành phân giải Prôtêin capsit để giải phóng Genom.


0