TRAN THI THU TRANG trang

208 chủ đề

2330 bài viết

12 Bài phân tích 7 câu thơ đầu trong bài thơ Đồng chí (Chính Hữu) (Ngữ Văn 9) hay nhất

Bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu được sáng tác vào đầu năm 1948 sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947) đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của giặc Pháp lên chiến khu Việt Bắc. Bài thơ là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất viết về người lính cách mạng của văn học thời kì kháng chiến chống Pháp (1946 -1954). Mời các bạn đọc tham khảo một số bài văn phân tích 7 câu thơ đầu trong bài thơ "Đồng chí" của nhà thơ Chính Hữu mà Toplist tổng hợp.

Bài tham khảo số 1. Bài tham khảo số 2. Bài tham khảo số 4. Bài tham khảo số 4. Bài tham khảo số 5. Bài tham khảo số 6. Bài tham khảo số 7. Bài tham khảo số 8. Bài tham khảo số 9. Bài tham khảo số 10. Bài tham khảo số 11. Bài tham khảo số 12.