08/05/2018, 11:27

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Câu nào sau đây sai A. Dùng ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực nhưng lại thiệt hại 2 lần về đường đi B. Dùng ròng rọc cố định chỉ có lợi cho ta về hướng của lực C. Dùng ròng rọc động ...

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Vật Lí 6

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Câu nào sau đây sai

A. Dùng ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực nhưng lại thiệt hại 2 lần về đường đi

B. Dùng ròng rọc cố định chỉ có lợi cho ta về hướng của lực

C. Dùng ròng rọc động không có lợi gì về lực mà chỉ có lợi về đường đi

D. Ròng rọc động là ròng rọc có trục quay được di chuyển cùng với vật

Câu 2: Dùng một ròng rọc động để kéo một vật có trọng lượng P = 1000N cao h = 6m thì phải kéo dây một lực F = ……………… và kéo dây một đoạn l = …………

A. F = 1000N, l = 12m

C. F = 500N, l = 6m

B. F = 500N, l = 12m

D. F = 1000N, l = 6m

Câu 3: Khi hạ nhiệt độ của chất lỏng thì

A. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm, trọng lượng riêng của chất lỏng tăng

B. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng, trọng lượng riêng của chất lỏng giảm

C. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng, trọng lượng riêng của chất lỏng tăng

D. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm, trọng lượng riêng của chất lỏng giảm

Câu 4: Khi lợp nhà bằng tôn, người ta chỉ đóng đinh một đầu còn đầu kia để tự do để

A. Tiết kiệm đinh

C. Tôn không bị thủng nhiều lỗ

B. Tiết kiệm thời gian đóng

D. Tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt

Câu 5: Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ bị ánh nắng chiếu vào nên …………….., ……………….., ………………….và bay lên tạo thành mây

A. Nở ra, nóng lên, nhẹ đi

C. nhẹ đi, nở ra, nóng lên

B. Nóng lên, nở ra, nhẹ đi

D. nhẹ đi, nóng lên, nở ra

Câu 6: Khi đưa nhiệt độ từ 2oC lên 25oC, thanh nhôm sẽ

A. Tăng khối lượng

C. Giảm khối lượng

B. Tăng thể tích

D. B và C đúng

Câu 7: Tại sao quả bóng bàn đang bị dép, nhúng vào nước nóng lại phồng lên.

A. Vì không khí bên trong quả bóng bị nóng lên, không khí ngoài quả bóng bị lạnh đi nên đẩy thành bóng về hình dạng cũ

B. Vì không khí bên trong quả bóng bị nước nóng làm biến đổi đột ngột, đẩy thành bóng về hình dạng cũ, sau đó lại bị xẹp đi

C. Vì không khí bên trong quả bóng bị nóng lên và nở ra đẩy thành bóng về hình dạng cũ

D. Vì không khí bên ngoài quả bóng bị nóng lên, đẩy thành bóng về hình dạng cũ.

Câu 8: Băng kép được làm bằng 2 miếng đồng và sắt gắn chặt vào với nhau. Làm lạnh băng kép, hiện tượng gì xảy ra

A. Không có hiện tượng gì

C. Cong về hướng lá sắt

B. Cong về hướng lá đồng

D. Co ngắn lại

Câu 9: Tại một số nhà máy lớn, hơi nóng được đưa lên từ lò áp suất đến nơi sử dụng bằng những đường ống dài và chắc chắn. Tại khúc nối giữa hai đường ống vào với nhau người ta sử dụng co nối uốn cong để làm gì?

A. Tạo tính thẩm mỹ

B. Tạo khoảng cách an toàn cho sự co dãn của ống

C. Để giảm áp suất của hơi nóng

D. Nguyên nhân khác

Câu 10: Tại sao gạch lát ở vỉa hè có khoảng cách giữa các viên gạch lớn hơn so với các viên gạch được lát trong nhà?

A. Vì ngoài trời thời tiết rất nóng, phải chừa khoảng cách để có sự dãn nở giữa các viên gạch

B. Vì lát như thế là rất lợi gạch

C. Vì lát như thế mới hợp với mỹ quan của thành phố

D. Các phương án đều đúng

Đáp án và thang điểm

1 2 3 4 5
C B C D A
6 7 8 9 10
B C B B A

Mỗi câu trắc nghiệm đúng tính 1 điểm

Câu 1: Chọn C

Ròng rọc động cho ta lợi về lực còn ròng rọc cố định giúp thay đổi chiều chuyển động của lực

Câu 2: Chọn B

Dùng ròng rọc động cho ta lợi về lực và thiệt đường đi

Một ròng rọc động giúp giảm số lần lực kéo là 21 = 2 lần. Suy ra độ lớn lực kéo vật là 1000 : 2 = 500(N)

Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi nên kéo dây một đoạn: 6. 2 = 12 (m)

Câu 3: Chọn C

Vì khi hạ nhiệt độ của chất lỏng thì thể tích giảm. Do khối lượng của vật không thay đổi nên khối lượng riêng tăng dẫn đến trọng lượng riêng tăng

Câu 4: Chọn D

Thời tiết nắng nóng hoặc lạnh sẽ khiến tấm tôn bị co dãn vì nhiệt. Nếu đóng đinh hai đầu thì khi dãn nở vì nhiệt sẽ gây ra lực lớn làm gãy tôn. Để tránh tình trạng này người ta chỉ đóng đinh một đầu.

Câu 5: Chọn A

Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ bị ánh nắng chiếu vào nên nóng lên, nở ra, nhẹ đi và bay lên tạo thành mây

Câu 6: Chọn B

Khi tăng nhiệt độ, thể tích của thanh nhôm tăng do sự co dãn vì nhiệt của chất rắn

Câu 7: Chọn C

Vì khi đưa quả bóng vào trong nước nóng, không khí bên trong quả bóng bị nóng lên và nở ra đẩy thành bóng về hình dạng cũ

Câu 8: Chọn B

Vì đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn sắt. Nên khi làm lạnh, thể tích lá đồng giảm nhiều hơn lá sắt nên băng kép cong về hướng lá đồng.

Câu 9: Chọn B

Khi hơi nóng đi qua đường ống khiến đường ống nở ra, tại khúc nối sự nở ra vì nhiệt của ống bị ngăn cản gây ra một lực lớn làm bể đường ống. Đề tránh tình trạng trên, người ta sử dụng co nối uốn cong tạo khoảng cách an toàn cho sự co dãn của ống

Câu 10: Chọn A

Vì ngoài trời thời tiết rất nóng, phải chừa khoảng cách để có sự dãn nở giữa các viên gạch nên các viên gạch ở ngoài trời co dãn vì nhiệt nhiều hơn các viên gạch được lát trong nhà. Nên khoảng cách giữa các viên gạch lớn hơn so với các viên gạch được lát trong nhà.

Tham khảo các Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 có đáp án và thang điểm

Bài liên quan

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Sự truyền nhiệt năng bằng các dòng chất lỏng hay chất khí được gọi là: A. đối lưu B. dẫn nhiệt C. dòng nhiệt D. nhiệt dung Câu 2: ...

EllType viết 17:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các vật liệu sau đây, vật nào có khả năng dẫn nhiệt tốt nhất: A. Gỗ B. Đồng C. Nước D. Không khí Câu 2: Cái nút đậy ở phích ...

WeagmaZoorm viết 17:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Nung nóng một vật rắn, khi đó A. Khối lượng của vật tăng B. Khối lượng của vật giảm C. Khối lượng riêng của vật tăng D. Khối lượng riêng của vật giảm Câu 2: Ở ...

nguyễn phương viết 11:28 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời đúng A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng của khối khí giảm B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng của khối khí tăng C. Khi ...

nguyễn phương viết 11:27 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời đúng A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng của khối khí giảm B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng của khối khí tăng C. Khi ...

EllType viết 11:27 ngày 08/05/2018
0