08/05/2018, 11:26

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Thiết bị bao gồm cả ròng rọc động và ròng rọc cố định được gọi là A. Pa lăng B. Máy kéo C. Máy cơ đơn giản D. Cần cẩu Câu 2: ...

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Vật Lí 6

Thời gian làm bài: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Thiết bị bao gồm cả ròng rọc động và ròng rọc cố định được gọi là

A. Pa lăng

B. Máy kéo

C. Máy cơ đơn giản

D. Cần cẩu

Câu 2: Để nâng vật có khối lượng 50kg, người ta dùng 1 ròng rọc động. Vậy lực kéo tối thiểu để nâng vật lên là

A. 500N

B. 250N

C. 750N

D. 1000N

Câu 3: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi hơ nóng không khí đựng trong bình kín

A. Thể tích của không khí tăng

B. Khối lượng riêng của không khí tăng

C. Khối lượng riêng của không khí giảm

D. Thể tích và khối lượng riêng không đổi

Câu 4: Trong các cách sắp xếp sự nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau, cách sắp xếp nào là chính xác

A. Đồng, thủy ngân, không khí

B. Không khí, thủy ngân, đồng

C. Thủy ngân, đồng, không khí

D. Không khí, đồng, thủy ngân

Câu 5: Tại sao vào mùa hè dây điện võng xuống hơn mùa đông?

A. Mùa hè dây nở ra vì nhiệt còn mùa đông do co lại vì nhiệt nên dây điện mùa hè bị võng xuống

B. Mùa đông dây co lại vì nhiệt nên ngắn đi. Dây căng hơn mùa hè

C. Mùa hè dây điện nở ra vì nhiệt nên sẽ dài hơn. Dây bị chùng xuống

D. Nguyên nhân không phải do thời tiết

Câu 6: Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách

A. Làm nóng đáy lọ

B. Làm nóng cổ lọ và cái nút

C. Làm nóng cổ lọ

D. Làm nóng cái nút

B. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1: Vật có khối lượng m = 10kg được kéo từ từ đi lên. Số chỉ của lực kế là bao nhiêu khi vật đi lên.

Câu 2: Điền những từ thích hợp vào chỗ trống

a. Sự co dãn vì nhiệt nếu bị ………….có thể gây ra …………………. Vì thế ở chỗ tiếp nối của hai đầu thanh ray phải để …………….., một đầu cầu thép phải đặt trên ……………..

b. Băng kép gồm 2 thanh……………… có bản chất…………… được tán chặt vào nhau. Khi bị nung nóng hay làm lạnh do 2 kim loại khác nhau thì …………… khác nhau nên băng kép bị …………………… Do đó người ta ứng dụng tính chất này vào việc……………………

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

1 2 3 4 5 6
A B A B A C

Câu 1: Chọn A

Thiết bị bao gồm cả ròng rọc động và ròng rọc cố định gọi là pa - lăng

Câu 2: Chọn B

Có P = 10.m = 500 (N)

Dùng ròng rọc động giảm lực kéo vật là 2n (n là số ròng rọc động) = 21 = 2 (lần)

Suy ra lực kéo tối thiểu để nâng vật lên là 500 : 2 = 250 (N)

Câu 3: Chọn A

Vì khi nhiệt độ tăng, thể tích không khí trong bình tăng còn khối lượng của không khí trong bình không thay đổi

Câu 4: Chọn B

Vì sự nở vì nhiệt của các chất tăng dần từ chất rắn, chất lỏng đến chất khí. Nên đồng nở vì nhiệt ít nhất đến thủy ngân và cuối cùng là không khí

Câu 5: Chọn A

Vì mùa hè dây nở ra vì nhiệt còn mùa đông do co lại vì nhiệt nên dây điện mùa hè bị võng xuống

Câu 6: Chọn C

Vì khi làm nóng cổ lọ, cổ lọ nóng lên và nở ra khiến nút dễ rơi xuống, không bị mắc kẹt.

B. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

P = 10.m = 10. 10 = 100 (N) (0,5 điểm)

Do hệ thống pa – lăng có một ròng rọc động nên lực kéo giảm đi so với trọng lượng của vật số lần là 21 = 2 (lần) (1 điểm)

Vậy số chỉ của lực kế là: 100 : 2 = 50 (N) (0,5 điểm)

Câu 2: Mỗi chỗ trống điền đúng được 0,2 điểm.

a. Sự co dãn vì nhiệt nếu bị …ngăn cản….có thể gây ra ……một lực rất lớn…. Vì thế ở chỗ tiếp nối của hai đầu thanh ray phải để ...một khoảng trống..., một đầu cầu thép phải đặt trên …bánh lăn…..

b. Băng kép gồm 2 thanh …kim loại… có bản chất …khác nhau… được tán chặt vào nhau. Khi bị nung nóng hay làm lạnh do 2 kim loại khác nhau thì ...độ dãn nở vì nhiệt… khác nhau nên băng kép bị …cong…… Do đó người ta ứng dụng tính chất này vào việc…đóng ngắt tự động……

Tham khảo các Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 có đáp án và thang điểm

Bài liên quan

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Nung nóng một vật rắn, khi đó A. Khối lượng của vật tăng B. Khối lượng của vật giảm C. Khối lượng riêng của vật tăng D. Khối lượng riêng của vật giảm Câu 2: Ở ...

nguyễn phương viết 11:28 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời đúng A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng của khối khí giảm B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng của khối khí tăng C. Khi ...

nguyễn phương viết 11:27 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời đúng A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng của khối khí giảm B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng của khối khí tăng C. Khi ...

EllType viết 11:27 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Câu nào sau đây sai A. Dùng ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực nhưng lại thiệt hại 2 lần về đường đi B. Dùng ròng rọc cố định chỉ có lợi cho ta về hướng của lực C. Dùng ròng rọc động ...

Gregoryquary viết 11:27 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Lý do chính của việc đặt ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là để có thể A. Thay đổi hướng của lực dùng để kéo cột cờ lên cao B. Giảm cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao C. Giữ nguyên ...

pov-olga4 viết 11:26 ngày 08/05/2018
0