08/02/2018, 16:34

Vch là gì ? Ý nghĩa của từ vch

Hôm nay lại có một bạn nữa hỏi mình từ , nó là của từ gì nên mình viết bài này để giải thích cho những bạn chưa biết. , là viết tắt của từ nào ? VCH là viết tắt của từ : Vãi cả hàng . Dùng để tỏ thái độ kinh ngạc trước một sự việc, hiện tượng nào đó. Vi dụ: A: Hôm ...

Hôm nay lại có một bạn nữa hỏi mình từ , nó là của từ gì nên mình viết bài này để giải thích cho những bạn chưa biết.

, là viết tắt của từ nào ?

VCH là viết tắt của từ : Vãi cả hàng . Dùng để tỏ thái độ kinh ngạc trước một sự việc, hiện tượng nào đó.

Vi dụ: 

A: Hôm qua tao vừa đi thi môn triết học mày ạ

B: Thế tình hình thế nào, có điểm chưa ?

A: Có rồi, được 9 điểm

B: Vậy á, giỏi vãi cả hàng

Một số từ khác độ bệnh hoạn không kém như :

Vcđ: Vãi cả đái

Vcc: Vãi cả cứt

CCC: Con củ cặc

Đây là một mà các bạn trẻ hãy sử dụng trên nhưng mình cũng không hiểu rõ nghĩa của từ này là thế nào lắm chỉ chỉ biết nó viết tắt như vậy thôi. Để hiểu nghĩa của từ Vãi thì bạn có thể xem có giải thích rõ ràng, còn từ hàng thì không hiểu nó là cái gì luôn. Ngoài ra mình còn thấy các bạn ấy hay dùng cả từ VCHG không biết nó có nghĩa là gì nữa.

Tìm hiểu một số từ liên quan trên FB.

  • ?
  • ?
  • ?
0