08/02/2018, 16:34

Sb , Fem , Trans , Tom , Bi có nghĩa là gì

: SB là của từ soft butch : SB có 2 loại là SB mềm (viết tắt là SBM) và SB cứng (SBC) + SB mềm: Là những người có tính khí giống kon trai và luôn nghĩ mình là con trai nhưng cách thể hiện ra bên ngoài vẫn giống con gái, thích yêu con gái Tổng hợp ý nghĩa +SB cứng: ...

: SB  là của từ soft butch : SB có 2 loại là SB mềm (viết tắt là SBM) và SB cứng (SBC)

+ SB mềm: Là những người có  tính khí giống kon trai và luôn nghĩ mình là con trai nhưng cách thể hiện ra bên ngoài vẫn giống con gái, thích yêu con gái

Tổng hợp ý nghĩa 

+SB cứng: Là những người có  tính khí giống kon trai và luôn nghĩ mình là con trai, đồng thời cách thể hiện ra bên ngoài cũng giống hệt con trai và chỉ thích yêu con gái

Fem là gì : Là viết tắt của từ Femme

Có hình dáng cử chỉ cách biểu hiện ra bên ngoài giống hệt một người con gái bình thường ít ai phát hiện được, nhưng chỉ thích yêu một người con gái khác

Trans là gì : Là viết tắt của từ trans guy

Là người con gái nhưng khi nhìn vào thì không ai có thể phân biệt được, bề ngoài thay đổi giống hệt một người con trai, hết hết trans đều phẫu thuật thẩm mỹ để giống con trai

Tom là gì : Là viết tắt của từ Tomboy

Là những người có cá tính và ngoại hình, cách ăn mặc và thể hiện giống con trai gần giống với SB cứng tuy nhiên họ không có nghĩa 100% là les vì một số người con gái thích phong cách Tomboy và thích thể hiện như vậy thôi, thế nên nhìn vào một người có phong cách tomboy đừng vội kết luận họ là les nhé

Bi là gì : Là viết tắt của từ Bisexua

Là những người song tính, họ có thể thích cả con gái và con trai, hoặc có thể thích cả gay và les luôn.

Một số từ khác trên FB.COM có thể bạn quan tâm

  • ?
  • ?
  • ?
0