08/02/2018, 16:34

Thảo mai có nghĩa là gì ?

Từ “thảo mai” không có trong từ điển việt nam tuy nhiên lại được khá nhiều người sử dụng, vậy ý nghĩa của từ thảo mai là như thế nào ? nó có nghĩa là gì ? Trên mạng có rất nhiều người giải thích từ thảo mai với các ý nghĩa khác nhau nhưng theo bản thân mình được ...

Từ “thảo mai” không có trong từ điển việt nam tuy nhiên lại được khá nhiều người sử dụng, vậy ý nghĩa của từ thảo mai là như thế nào ? nó có nghĩa là gì ?

Trên mạng có rất nhiều người giải thích từ thảo mai với các ý nghĩa khác nhau nhưng theo bản thân mình được biết thì từ ” thảo mai ” xuất phát từ câu ca dao như sau:

Thảo mai rao bán chỉ vàng

Vào đến giữa làng lại bán chỉ xanh 

0