13/01/2018, 08:16

Trong trường hợp bị xâm hại, chúng ta cần phải làm gì?

Trong trường hợp bị xâm hại, chúng ta cần phải làm gì? ...

Trong trường hợp bị xâm hại, chúng ta cần phải làm gì?

Trong trường hợp bị xâm hại, chúng  ta cần phải làm gì?

Trả lời:

+ Đẩy kẻ xấu ra, không để cho họ động vào bản thân,..

+ Đứng ngay dậy, chạy thật nhanh tới chỗ có nhiều người và la hét để nhiều người biết và giúp đỡ;

+ Kêu cứu, hô hoán để nhận sự giúp đỡ;

+ Phải nói ngay với người lớn, người thân trong gia đình để có biện pháp giải quyết kịp thời,..

0