13/01/2018, 08:16

Bạn có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại?

Bạn có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại? ...

Bạn có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại?

Trả lời:

- Không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ ;

- Không ở trong phòng kín một mình với người lạ ;

- Không nhận tiền, quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lí do ;

- Không đi nhờ xe người lạ ;

- Không để người lạ vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có một mình ;

- Về sớm khi trời còn sáng, không đi một mình vào buổi tối,...

0