13/01/2018, 08:16

Câu 2 trang 8 SGK Tin học 8

Câu 2 trang 8 SGK Tin học 8 Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính. ...

Câu 2 trang 8 SGK Tin học 8

Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính.

Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính. 

Trả lời:

Máy tính thực chất chỉ là một thiết bị điện tử vô tri vô giác. Để máy tính có thể thực hiện một công việc theo mong muốn của mình thì con người phải đưa ra những chỉ dẫn thích hợp cho máy. Việc viết nhiều lệnh và tập hợp lại trong một chương trình, giúp con người điều khiển máy tính một cách đơn giản và hiệu quả hơn. 

0